02.08.2005

Polska na Pierwszej Stronie 1979-1989

... wystawę Polska na Pierwszej Stronie 1979-1989. To 64 fotogramy pierwszych stron prasy zachodniej i amerykańskiej. Oprócz wydarzeń sierpniowych zobaczyć wśród nich można poświęcone stanowi wojennemu, obradom Okrągłego Stołu i pierwszym wolnym wyborom 1989 roku. http://www.polskanapierwszejstronie.com