25.07.2005

BRATYSLAWA

Pravda /15.07./ informuje, iż UE zadecydowała ostatecznie o finansowaniu pomocy przy likwidacji następstw szkód w Tatrach. Obiecanych 5,67 mln. euro z budżetu europejskiego miałoby dotrzeć na Słowację na początku października br. Wielkość powyższej sumy państwa członkowskie uzgodniły już w czerwcu br., ale wypłacanie pieniędzy zostało zablokowane w wyniku sporu między instytucjami unijnymi o to, z którego działu mają pochodzić te środki. Posłowie PE zapowiedzieli, iż poprą przyznanć wielkość środków, w ramach której znajduje się i pomoc przeznaczona dla RS, tylko w przypadku, gdy państwa członkowskie zgodzą się na znalezienie pieniędzy w swoich narodowych budżetach również dla państw dotkniętych katastrofą tsunami. Z tą propozycją nie zgodziła się Rada Ministrów UE, a kompromis okazał się następujący: większość ze 170 mln euro obiecanych Azji zostanie wypłacony z rezerwy budżetowej, a mniejsza część zostanie poskładana z budżetów krajowych państw członkowskich. Słowacja czeka na pomoc finansową już ponad pół roku. Niszczycielska wichura przeszła nad Tatrami w listopadzie 2004 r., a prośbę o pomoc RS wystosowała już w styczniu br.