03.08.2005

TUI wyroznione certyfikatem ISO w kategorii bezpieczenstwa

W ostatnim czasie koncern TUI poddał się certyfikacji i kontroli niezależnych ekspertów z firmy PricewaterhouseCoopers (PwC), którzy przez kilka miesięcy poddawali TUI rozmaitym testom. Koncern szukał mankamentów w swoim systemie zarządzania kryzysowego, oraz sposobów ich naprawy. Warto nadmienić, że TUI jest pierwszym koncernem turystycznym, który poddał całkowitej kontroli swój schemat działań w sytuacjach kryzysowych.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że TUI spełnia wszelkie wymogi stawiane firmom turystycznym w organizacji sztabu kryzysowego. Zweryfikowano przy okazji, jak TUI przeprowadza kontrole w hotelach i w czasie transferów. Zbadano również, czy TUI stosuje się do zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, Instytutu Geologicznego oraz do informacji meteorologów. Sprawdzono, w jakim czasie informacje i zalecenia docierają do sztabu kryzysowego i jak się je analizuje oraz czy infrastruktura techniczna jest na odpowiednim poziomie i wystarczająca.

Andreas Borcherding z PwC w swoim raporcie stwierdza na podstawie naszych testów doszliśmy do wniosku, iż TUI Deutschland spełnia pod każdym względem wszelkie wymagane standardowo warunki. I tak np. wszyscy pracownicy TUI w miejscach wypoczynku musieli przejść specjalistyczne szkolenie, które ma ich uczulić na zachowanie standardów wewnętrznej komunikacji kryzysowej. Dodaje też, że istnieje jeszcze potencjał podwyższenia tych standardów.

Wielkie kataklizmy i ataki terrorystyczne w popularnych miejscowościach turystycznych sprawiły, że kwestia bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku ostatnio zyskała znacznie na aktualności.

Dlatego też branża turystyczna musi wyjść naprzeciw wymogom bezpieczeństwa i odpowiednio ustosunkować się do kwestii z nim związanych. W czasach, kiedy podstawową rolę odgrywa cena i coraz częściej mówi się o korzystaniu z usług tanich przewoźników lotniczych, kwestia bezpieczeństwa klientów powinna stać się priorytetem dla biur podróży. Podczas gdy rezydenci TUI przeprowadzają testy bezpieczeństwa w różnych hotelach na całym świecie, na rynku działają tani organizatorzy wypoczynku, dla których rezydent to obce słowo, bo u nich rezydentów po prostu nie ma!

W przyszłości TUI zamierza regularnie poddawać się zewnętrznej weryfikacji. Bezpieczeństwo gości to priorytet niemieckiego koncernu i w tym względzie nigdy nie można uczynić za dużo. Jednakże mimo wszelkich wysiłków w celu zapewnienia klientom maksimum bezpieczeństwa, nigdy i nigdzie nie można go zagwarantować w 100%.

Informacje do certyfikatu ISO
Podstawą badań są standardy opracowane i przygotowane przez PwC, a dotyczące organizacji sztabu kryzysowego w turystyce. Standardy te powstały na bazie narodowych i międzynarodowych norm jakościowych i zasad działania w sytuacjach kryzysowych. Noszą miano DIN EN ISO 9001 oraz standard IDW, w dziedzinie kontroli i wczesnego rozpoznania zagrożenia oraz COSO II na płaszczyźnie Enterprise Risk Management / Intergrated Framework.

www.tui.pl