Ogólne warunki handlowe


arrow_forwardOgólne warunki handlowe dla korzystania z touristikernet.com

arrow_forwardOgólne warunki handlowe na zamieszczanie reklam i ogłoszeń online.

arrow_forwardWyjaśnienie do linków na stronach touristikernet.com

arrow_forwardImpressum


Ogólne warunki handlowe dla korzystania z touristikernet.com

Przeznaczenie strony internetowej touristikernet.com

Touristikernet.com postawiła sobie za zadanie połączyć razem różne branże w turystyce.
Jednocześnie ma spełniać funkcje informacyjne i komunikacyjne,być czymś więcej jak tylko oferta do wykorzystania zawodowego.

Poprzez platformę internetową touristikernet.com Użytkownik ma dostęp do informacji, oprogramowania, obróbki danych, przekazu usług, zdjęć, dzwięku oraz pozostałych tym podobnych usług.
Użytkownik ma również możliwość uczestniczenia w akcjach wewnętrznych, konkursach, które są rownież pojmowane i definiowane jako zawartość usług. Chodzi tu o własną zawartość touristikernet.com która będzie nabywana przez Użytkownika, albo o obcą zawartość usług od podmiotów trzecich (oferujących informacje), którym to touristikernet.com wynajmuje dostęp do platformy.


Newsletter

Newsletter: Użytkownik touristikernet.com będzie w nieregularnych odstępach czasowych, pocztą elektroniczną, informowany o nowych rozwinięciach i udoskonaleniach w touristikernet.com. Z Newsletter mozna naturalnie w każdej chwili zrezygnowac. W tym celu wystarczy wysłać do nas krótki E-Mail o treści:nie wysyłać Newsletter na adres: astasiak@touristikernet.com. Newsletter informuje ponadto o ogólnych wiadomościach i warunkach sprzedaży podczas korzystania z usług płatnych touristikernet.com.


Uzywanie strony internetowej turystykanet.com jest z wyjatkiem oplaty telefonicznej, osob trzecich itp. zasadniczo wolne od oplat. W kazdym razie od pewnych swiadczen jestesmy zmuszeni pobranic oplate – my tez musimy zyc. O tym jednak w kazdym pojedynczym przypadku bedziecie Panstwo powiadomieni.


Ochrona danych w touristikernet.com

Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z platformy internetowej touristikernet.com wchodzimy w posiadanie Państwa danych osobowych.

Touristikernet.com zobowiązuje się użytkować i przechowywać dane osobowe poufnie i zgodnie z prawem. Dane te będą przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika.

Touristikernet.com ogarnia dane w skupionej formie ( jednakże podaje cennik bez tożsamości Użytkownika) dla funkcjonowania strony i dla przygotowania demograficznych informacji dla partnerów.

Touristikernet.com będzie ponadto, jeśli zajdzie potrzeba, współpracować z Policja i organami sądowymi itp., oraz tym samym przekazywać wymagane dane osobowe.

Także w przypadkach gdy zajdzie podejrzenie, że Użytkownik za pomoca strony internetowej touristikernet.com prowadzi nielegalny handel będą odpowiednie informacje przedstawione właściwym władzą. Touristikernet.com zastrzega sobie prawo i informuje swoich Użytkowników, aby w razie konieczności przekazali potrzebne informacje bez nakazu sądowego w celu pozbawienia niewlasciwego Użytkownika możliwości dostępu do naszej platformy.
To dotyczy też naruszeń w zwiazku z regulacjami Chat i wewnątrz Forum.

Jeśli odwiedzacie strone www. przedsiebiorcy który reklamuje się w touristikernet.com, lub w inny sposób będzie uwidoczniony (przez kliknięcie na baner ogłoszeniowy lub link) udajecie się tym samym na stronę internetową, która jest poza naszym zasięgiem i kontrolą.
Ochrona danych osobowych tej strony nie musi zgadzać się z ustalonymi przez touristikernet.com. Użytkownicy powinni zdawać sobie z tego sprawę gdy podają na tych stronach swoje dane personalne. To samo dotyczy Pomieszczeń Chat.


Dostęp do touristikernet.com

Poniewań touristikernet.com rozumie się jako zamknięty system tylko dla turystyki będzie Użytkownikowi przyporządkowane jedno bądź więcej Nazw Użytkownika i Haseł.
Użytkownik powinien po wydaniu tych Kodów Dostępu utrzymać je w tajemnicy i stosownie do regulaminu zabezpieczyć.
Touristikernet.com uzyskawszy wiadomość o niewłaściwym użyciu Kodu Dostępu może odebrać uprawnienie do korzystania z naszej platformy.

Dostęp do touristikernet.com jest zastrzeżony wyłącznie dla pracowników branży turystycznej.
Administrator strony zachowuje sobie prawo do kontroli każdego Użytkownika i zgodności podanych przez niego danych w każdym momencie. To samo dotyczy zachowania prawa przez administratora touristikernet.com do zablokowania Kodu Dostepu Użytkownikowi nie należącemu do branży turystycznej. Wraz z rejestracją do touristikernet.com przystępujacy Użytkownik składa wyjaśnienie o należeniu do sektora turystycznego.

Wytyczne do Użytkowania interaktywnych usług.

Touristikernet.com poprzez Forum, Chat, E-Mail daje możliwość swobodnego wypowiadania się w celu wymiany wiadomości i doświadczeńz innymi Użytkownikami.

Forum służy wyłącznie do prowadzenia dyskusji związanych z turystyką (biuro podróży/biuro podróży, świadczeniodawca/biuro podróży,
świadczeniodawca/świadczeniodawca) a nie reklamą dla każdego rodzaju produktów i usług. Posiadacz zatrzymuje sobie możliwość, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, do usunięcia reklamy nie związanej z turystyką.

Touristikernet.com nie jest odpowiedzialna za zawartość treści oddana przez Użytkownika do wiadomości innych Uzytkownikow. Użytkownik odpowiedzialny jest za zawartość treści, za przekierowania do innych stron www., które są przez niego wstawione (odnośnie linków prosimy przejrzeć nasze wskazówki).
W szczególności stawia to touristikernet.com wolnym od kosztów w przypadku uszkodzeń bądź strat wynikłych poprzez powyższe treści i przekierowania /obowiązuje prawo konkurencji, prawo karne i pozostałe przeznaczone w tym celu ustawy.Touristikernet.com zatrzymuje sobie prawo do kontroli tychże zawartości.

W szczególności w następstwie wprowadzenia niedozwolonych zawartości prowadzi do natychmiastowego ich usunięcia a w ekstremalnych przypadkach do pozbawienia użytkowania:
· Każde użycie praw autorskich w celach zarobkowych jest zabronione bez pozwolenia producenta/autora lub bez wykorzystania zgodnie z prawem.
· Rozpowszechnianie i materiały propagandowe sprzeczne z Konstytucją
· Rozpowszechnianie i odtwarzanie pism pornograficznych.
· Zaproszenie do przestępstwa lub wzięcie w nim udziału
· Materiały zniesławiające, obraźliwe lub grożące.


Ustalenia końcowe

Każdy materiał z touristikernet.com tj. tekst, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, grafika, dźwięk są chronione prawami autorskimi, nie tylko jako pojedyncza usługa ale także zbiorowa.

Użycie powyższych programów poprzez touristikernet.com jest na własną odpowiedzialność. Touristikernet.com nie odpowiada za straty bądź uszkodzenia poprzez użycie tychże usług tak samo jak i za wykorzystanie informacji, które się znajdują wewnątrz platformy.

Posiadacz odpowiada tylko za duże niedbałości swojego personelu lub pomocników. Odpowiedzialność jest ograniczona zgodnie z ustawą prawną.

Touristikernet.com zatrzymuje sobie prawo do zmiany ogólnych warunków handlowych poprzez uwzględnienie interesów Użytkowników. Zmienione ogólne warunki handlowe będą natychmiast przedstawione drogą internetową każdemu Użytkownikowi.

Te ustalenia podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Nie powinna w istotny sposób część tego porozumienia być bezskuteczna, skuteczność tego porozumienia pozostaje nienaruszona.

Wraz z rejestracją jako Użytkownik zgadzacie się Państwo z powyższymi zasadami.

Prosimy zwrócić też uwagę na wyjaśnienia do linków.


Ogólne warunki handlowe dla reklam i ogłoszeń online.


1. Ogłoszenie/reklama widniejące na stronie touristikernet.com mogą istnieć jako zdjęcie, tekst, dźwięk, powierzchnia przy kursorze i jako połączenie do dalszych danych wstawionych z zewnątrz.
2. Umowa zawartości w związku z ogłoszeniem lub reklamą jest powiązana ze środkiem reklamy lub ogłoszenia do strony touristikernet.com.
3. Umowa jest dokonana w momencie gdy zleceniodawca wyda pisemne zlecenie i będzie ono potwierdzone podpisem. Pisemne zlecenie wystarczy nadać przez Fax, E-Mail lub listownie. Zleceniodawca może rownież wydać zlecenie poprzez odpowiednią strone w touristikernet.com.
4. Zleceniodawca jest za stosowność i bezbłędność przedłożonego zlecenia sam odpowiedzialny. Przedłożenie zlecenia poprzez przeznaczony do tego formularz oraz poprzez E-Mail (otrzymany tekst, logo tylko w formacie jpg lub gif o różnej wielkości) musi być gotowe do natychmiastowej dalszej pracy. Zgodnie z zasadami internetu zmiana lub przeróbka może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Zleceniodawca musi swoje materiały przesłać do touristikernet.com najpóźniej 7 dni przed pożądaną datą ukazania się ogłoszenia lub tp.
5. Posiadacz odpowiada tylko za duże niedbałości swoich pracowników lub swoich pomocników. Odpowiedzialność jest ograniczona do płatnych umów na zlecenia i usługi.
6. Zleceniodawca nie ma prawa do roszczeń gwarancyjnych przy brakach w usługach internetowych, lub niezaktualizowanej oferty od obcych dostarczycieli usług online dopóki leżą one poza sektorem odpowiedzialności Posiadacza.
7. Przy niepełnym, nieczytelnym i niepoprawnym wykonaniu Zleceniodawca ma prawo zażądać zmiany ogłoszenia na prawidłowe. To roszczenie musi być zgłoszone do 14 dni po pierwszym dniu ukazania się błędnego ogłoszenia.
8. Po stronie Posiadacza niemożliwość wykonania umowy w wyjątkowych okolicznościach ogranicza się do przywrócenia prawidłowego stanu rzeczy.
9. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zawartość jego zlecenia, postawione do dyspozycji środki reklamy lub ogłoszenia. W szczegolności stawia Posiadacza wolnym od wszystkich kosztów i roszczeń, które szkodzą prawą konkurencji. Określa to prawo karne.
10. Dla umów każdego rodzaju miarodajny jest aktualny cennik aż do wygaśnięcia umowy.
11. Organem wykonawczym jest Sąd Właściwy w Bonn, Republiki Federalnej Niemiec.
12. Poprzez bezskuteczność jednego bądź więcej ustaleń ogólnych warunków handlowych będą skuteczne pozostałe nie poruszone tu ustalenia. W miejscu bezskutecznego ustalenia tym samym przeznaczenia i sensu umowy odpowiadają wyznaczenia zastępcze podobne do tych jakie mają strony do osiągnięcia gospodarczych porozumień.Wyjaśnienie do linków zamieszczanych na stronach touristikernet.com

Działalność platformy touristikernet.com podlega ustaleniom prawa niemieckiego.

Touristikernet jest odpowiedzialna jako oferent treści za własną zawartość, za ustawy / zasady. Z tego wyłączone są linki od
oferentów, którzy nie podlegają kontroli przez touristikernet.com

Treść którą chcielibyście Państwo dołączyć do linków będzie sprawdzona przed opublikowaniem na stronie touristikernet.com.
W linkach tych chodzi o dynamiczne treści. Będą one ewentualnie
zmieniane przez administratora strony. Nieustanna kontrola jest jednak niemożliwością.

Odpowiedzialność posiadaczy platformy internetowej regulują przepisy prawa niemieckiego zawarte w paragrafie 5 Abs. 2 TDG.
Dlatego też chcemy na podstawie niektórych wyroków sądowych zapadłych w
ostatnim czasie, wyraźnie podkreślać, że nie mamy żadnego wpływu na
kształtowanie treści ze stron internetowych.
Wobec powyższego dystansujemy się wyraźnie od wszystkich linków i treści w nich zawartych .

Dla treści, które są poruszane przez Użytkowników na naszym Forum itd. obowiązują odpowiednie przepisy prawa cywilnego i karnego dla
przekazywanych informacji jak i dla zintegrowanych Linków oraz ich treści. Obowiązek kontroli przekazywanych danych nie leży po naszej stronie.

Touristikernet.com zwraca uwagę na karalne treści zwłaszcza na obce linki. Państwo ze swojej strony powinni również na wspomniane powyżej linki zwracać uwagę i zachować ostrożność. Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy pod adresem E-Mail: astasiak@turystykanet.comImpressum

ex2ex GmbH

Skrzynka pocztowa:
Postfach 15 29
53705 Siegburg
Niemcy

Tel: 49/2241-976760
Fax: 49/2241-976761
E-Mail: astasiak@touristikernet.com

Siedziba firmy:
Kaldauer Str. 88 c
53721 Siegburg
Niemcy

Przewodniczący: Klaus Gehrke, Ronald Bakker
HRB 8602 - Sąd Okrągowy w Siegburg, Niemcy

Wiecej informacji o touristikernet.com?-tutaj znajdziecie Państwo krótką prezentację

Posiadamy zawsze aktualny cennik

Aktualne dane medialne znajdziecie Państwo tutaj

W naszym Forum wypowiadane osądy i własne przemyślenia są odbiciem osobistych poglądów naszych Użytkowników.Zatrzymujemy sobie prawo do usunięcia lub zmiany wpisanych treści jeśli nie odpowiadają one ogólnym zasadą. Prosimy zwrócić też uwagę na nasze ogólne warunki handlowe.